دسته بندی -
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1396.11.18
منبع -
مقدمه اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 18 بهمن ماه 1396 به شرح زیر می باشد.1.آقای رضا عبدالهی نماینده سهامدار ممتاز( بانک انصار) با 49،995سهم ممتاز 2.آقای حمید رضا متین فر نماینده سهامدار ممتاز(شرکت صرافی انصار )با5سهم ممتاز3.آقای رامین خدابنده نماینده متولی صندوق 4.آقای سید علی شیرازی نماین.حسابرس...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست