صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ رویه پذیره نویسی و صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ بیانه سیاست های سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازرگردانی آرمان انصار دانلود