صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰ ۱.۷ (۰.۲۵) ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰ (۱.۴) (۰.۲۵) (۹۹.۴۲)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰ (۱.۹۱) ۱.۳۸ (۹۹.۹۱)
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ (۰.۴۱) (۰.۲۵) (۷۷.۹۶)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰ (۴.۳۶) (۰.۲۵) (۱۰۰)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰ ۱.۸۸ (۰.۲۵) ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰ ۰.۳۹ (۰.۲۵) ۳۱۴.۱۱
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰ ۱.۵۷ (۰.۲۵) ۲۹,۷۴۷.۸۸
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰ ۰.۵۷ (۰.۲۵) ۶۹۷.۸۷
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۰ ۱.۸۱ (۰.۲۵) ۷۰,۲۰۴.۱۴
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۰ (۰.۳۲) (۰.۲۵) (۶۹.۳۳)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۰ ۰.۸۱ (۰.۲۵) ۱,۷۶۷.۹۸
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۰ ۰.۷۴ (۰.۲۵) ۱,۳۸۱.۶۹