صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۰ ۱.۰۴ (۰.۳۲) ۴,۳۱۷.۳۱
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۰ ۲.۱۵ (۰.۲۲) ۲۳۶,۴۱۸.۸۵
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۰ ۱.۵۳ (۰.۱۹) ۲۵,۲۴۳.۱۸
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۰ (۰.۴۲) (۰.۲۲) (۷۸.۷۱)
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ ۰ (۰.۹۶) (۰.۲۲) (۹۷.۰۱)
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ ۰ (۰.۴۳) (۰.۱۹) (۷۸.۸۸)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ ۰ (۰.۰۲) (۰.۲۲) (۸.۷۲)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ ۰ ۱.۷۳ (۰.۱۹) ۵۲,۳۶۰.۴۹
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۰ ۰.۳۵ (۰.۲۲) ۲۵۶.۹۲
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۲) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰ ۱.۱۹ (۰.۲۲) ۷,۲۹۷.۱۳
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰ ۰.۱۵ (۰.۱۹) ۷۴.۰۳
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰ ۰.۲ (۰.۲۲) ۱۰۷.۱۲
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۰ ۱.۲۹ (۰.۲۲) ۱۰,۵۵۳.۶۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰ (۰.۰۴) (۰.۱۹) (۱۴.۱۹)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰ ۰ ۱.۷ ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ ۰ ۰ (۰.۱۹) ۰