صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ (۰.۰۲) (۲.۹۴) (۵.۸۱) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ (۰.۱۴) (۳.۴۳) (۳۹.۱۴) (۱۰۰)
۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۰ (۳.۰۲) (۰.۱۸) (۱۰۰)
۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۰ ۰ (۰.۳) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ (۰.۳۶) (۱.۱۵) (۷۳.۲۳) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۰.۴۹ ۰.۰۱ ۴۹۷.۹۱ ۲.۹۵
۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۰.۴۷ (۱.۱) ۴۴۷.۷۶ (۹۸.۲۶)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۰.۴۷ ۳.۵۹ ۴۴۶.۰۷ ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶
۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰.۰۲ ۰.۰۷ ۷.۹۲ ۳۱.۰۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۲۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۴.۰۶ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ ۰.۳۱ ۱.۷۲ ۲۱۳.۱۳ ۴۹,۷۸۶.۹
۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ ۰.۱۷ ۱.۶۵ ۸۵.۵ ۳۸,۷۷۶.۷۲
۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ ۰.۴۵ (۲.۱۶) ۴۱۱.۲۶ (۹۹.۹۶)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ ۰ (۱.۵) (۰.۳۶) (۹۹.۶)
۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ ۰.۴۴ ۲.۸۴ ۳۹۳.۶۱ ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴
۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۳۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ ۰ ۰ (۰.۳۶) ۰