صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۰.۱۵ ۳.۷۲ ۶۹.۹۲ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ (۰.۳۴) ۱.۳۴ (۷۱.۶۱) ۱۲,۸۱۷.۸۸
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۰.۱۷) (۳.۵۱) (۴۷.۱۶) (۱۰۰)
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۰.۰۹) (۲.۷۳) (۲۸.۰۹) (۱۰۰)
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۰ ۰ (۰.۴۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۰.۱۶) (۱.۵۳) (۴۴.۵۴) (۹۹.۶۴)
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۷ ۲۱.۹۵ ۱,۱۶۵.۴۲
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۰.۳۱ ۲.۷۶ ۲۱۳.۸۵ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۰.۱۷ (۱.۹۳) ۸۵.۹۴ (۹۹.۹۲)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۰.۲۱) (۲.۹۷) (۵۳.۷) (۱۰۰)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۰.۲۲) (۰.۳۷) (۵۴.۸۴) (۷۴.۱۸)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۰.۲۸) (۲.۵۱) (۶۴.۲۹) (۹۹.۹۹)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۳۹) ۰.۴۳ (۷۶.۲۳) ۳۸۲.۸۵