صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰ ۲.۹۳ (۰.۲۵) ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰ ۰.۹۷ (۰.۲۵) ۳,۲۷۰.۴۱
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰ ۳.۵۴ (۰.۲۵) ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰ ۰.۶۵ (۰.۲۵) ۹۶۵.۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰ ۱.۴۱ (۰.۲۵) ۱۶,۲۰۵.۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰ (۰.۹۸) (۰.۲۵) (۹۷.۲۹)
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰.۸۶ (۰.۲۵) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰ ۲.۳۳ (۰.۲۵) ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۰ ۰.۶۳ (۰.۲۵) ۹۰۲.۸
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۰ ۲.۶۷ (۰.۲۵) ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۰ (۱.۶۴) (۰.۲۵) (۹۹.۷۶)
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۰ ۰.۳۹ (۰.۲۵) ۳۱۷.۳۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۰ ۱.۵۶ (۰.۲۵) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۰ ۰ ۰.۹ ۰