صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰ ۰.۸۹ (۰.۲۵) ۲,۴۵۹.۳۹
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰ ۰.۹۹ (۰.۲۵) ۳,۵۲۱.۰۲
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰ ۴.۳۶ (۰.۲۹) ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰ ۴.۴ (۰.۲۵) ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰ ۱.۷ (۰.۲۵) ۴۶,۱۹۰.۷۷
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰ (۱.۴) (۰.۲۵) (۹۹.۴۲)
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۰ (۱.۹۱) ۱.۳۸ (۹۹.۹۱)
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۰ (۰.۴۱) (۰.۲۵) (۷۷.۹۶)
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۰ (۴.۳۶) (۰.۲۵) (۱۰۰)
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۰ ۱.۸۸ (۰.۲۵) ۸۹,۴۶۳.۱۹
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۰ ۰.۳۹ (۰.۲۵) ۳۱۴.۱۱
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۰ ۱.۵۷ (۰.۲۵) ۲۹,۷۴۷.۸۸
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۰ ۰.۵۷ (۰.۲۵) ۶۹۷.۸۷