صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) (۱.۳۳) (۱.۹۳) (۹۹.۲۵)
۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ (۰.۱۸) (۰.۴۱) (۴۸.۱۴) (۷۷.۶۳)
۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۰ ۰ (۰.۵۹) ۰
۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ (۰.۱۶) ۰.۴۵ (۴۳.۸) ۴۰۹.۴۳
۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۰ ۰ (۰.۵۶) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ (۰.۱۷) (۱.۱۵) (۴۵.۳۹) (۹۸.۵۵)
۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ (۰.۱۴) (۱.۱۴) (۴۰.۷۳) (۹۸.۵۱)
۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ (۰.۲۱) (۱.۱۲) (۵۲.۸۸) (۹۸.۳۵)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۰ ۰ (۰.۵۲) ۰
۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ (۰.۱۷) ۰.۴۳ (۴۵.۵) ۳۸۵.۹۱
۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ (۰.۱۹) ۱.۳۲ (۵۰.۱۹) ۱۱,۹۰۹.۸۷
۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۰۷) (۴۴.۴) (۲۳.۸۵)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۰ (۰.۹۶) (۱.۰۱) (۹۷.۰۳)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ (۰.۰۲) (۰.۶۴) (۷.۶۲) (۹۰.۳۴)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ (۰.۲۲) (۱.۰۳) (۵۴.۷۲) (۹۷.۷)
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ (۰.۱۳) ۰.۲۲ (۳۸.۵) ۱۲۵.۶۱