صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰ (۲.۶۶) (۰.۲۵) (۹۹.۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰ ۰.۲۱ (۰.۲۵) ۱۱۸.۲۱
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰ (۳.۴۱) (۰.۲۵) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰ (۱.۹۴) (۰.۲۹) (۹۹.۹۲)
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰ ۱.۲۸ (۰.۲۵) ۱۰,۳۷۸.۱۱
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰ ۲.۸۸ (۰.۲۵) ۳,۱۴۹,۸۷۲.۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۰ (۰.۴۵) ۱.۵۱ (۸۰.۸۵)
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۰ (۲.۰۱) (۰.۲۵) (۹۹.۹۴)
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۰ ۰.۲۲ (۰.۲۹) ۱۲۲.۲۵
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۰ (۲.۱۷) (۰.۲۵) (۹۹.۹۷)
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۰ ۰.۳۶ (۰.۲۵) ۲۷۷.۳۵
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۰.۲۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۰ ۰.۰۱ (۰.۲۵) ۲.۱۵
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۰ ۰ (۰.۲۵) ۰