صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۳۱ ۰.۰۹ ۲۱۱.۵۹ ۳۶.۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۲ (۰.۹) ۱۰۹.۳۲ (۹۶.۳۵)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۰.۳۱ ۲.۵۴ ۲۱۳.۷۱ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۰.۳۱ ۳.۰۱ ۲۱۳.۰۱ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۲۹ (۱.۹) ۱۹۱.۶۸ (۹۹.۹۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۳ ۰.۳۸ ۱۹۵.۴۱ ۲۹۲.۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۱۵ (۰.۶۲) ۷۴.۸۷ (۸۹.۸۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۱۲ (۰.۳۵) ۵۴.۸۸ (۷۲.۱۳)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۰۷ ۲.۷۲ ۲۷.۵۴ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۰ ۰ (۰.۴۶) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۰ ۰ (۰.۴۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۰.۱۶ (۰.۷۸) ۸۰.۳۳ (۹۴.۳۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۲۸) (۰.۴۵) (۶۴.۰۴) (۸۰.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۲۹ ۳.۲۱ ۱۹۲.۲۲ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۰.۱۷ ۳.۰۸ ۸۷.۶ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ (۰.۰۴) (۱.۷۷) (۱۲.۹۶) (۹۹.۸۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۵) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۰.۵) ۰