صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۷۹ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۸۱ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۸۳ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۸۶ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۸۸ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۹۰ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۹۲ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۹۵ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۹۷ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۵۴۱ ۰.۵۵ % ۸۲۸,۶۹۹ ۹۹.۴۵ % ۰ ۰ %