صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۵۹۰ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۵۹۳ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۵۹۵ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۵۹۷ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۵۹۹ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۶۰۲ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۶۰۴ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۶۰۶ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۶۰۸ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۲۷۳ ۰.۳۹ % ۸۲۸,۶۱۱ ۹۹.۶۱ % ۰ ۰ %