صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۵۷ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۵۹ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۶۲ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۶۴ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۶۶ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۶۹ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۷۱ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۷۴ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۷۶ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۷۶۸ ۰.۵۷ % ۸۲۸,۵۷۸ ۹۹.۴۳ % ۰ ۰ %