صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر روزنامه رسمی به استناد صورتجلسه مجمع 1399/02/28
منبع -
مقدمه روزنامه رسمی به استناد صورتجلسه مجمع 1399/02/28
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست