صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/28 نزد اداره ثبت شرکتها
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/02/28 نزد اداره ثبت شرکتها
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست