صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/05 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
منبع -
مقدمه ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/05 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست