صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت 15:15) 1398/10/29
منبع -
مقدمه صورتجلسه مجمع صندوق مورخ (ساعت 15:15) 1398/10/29
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست