صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ AsasName اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ۱۳۹۶.۱۱.۱۸ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ۱۳۹۴.۱۲.۲۴ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ۱۳۹۴.۰۹.۱۷ تغییرات اساس نامه