صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان انصار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۶۳
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ AsasName اساسنامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ۱۳۹۶.۱۱.۱۸ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ۱۳۹۴.۱۲.۲۴ تغییرات اساسنامه
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ تغییرات اساسنامه مجمع مورخ۱۳۹۴.۰۹.۱۷ تغییرات اساسنامه