اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/25
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 675,170
تعداد واحدهای باقی مانده: 324,830
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 728,989,036,348
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,088,663
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,079,712
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,079,712
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری بانک انصار
متولی صندوق : شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا
حسابرس : موسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
مدیر سرمایه گذاری : احمد کاظمی مرگاوی
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/19
نوع صندوق : بازارگردان
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/25 1,088,663 1,079,712 0 0 948,515 0 273,345 675,170 728,989,036,348
  2 1396/12/24 1,088,730 1,079,779 0 0 948,515 0 273,345 675,170 729,034,117,143
  3 1396/12/23 1,088,797 1,079,845 0 0 948,515 0 273,345 675,170 729,079,198,255
  4 1396/12/22 1,087,791 1,079,008 0 11,551 948,515 0 273,345 675,170 728,513,869,705
  5 1396/12/21 1,097,913 1,088,940 0 0 936,964 0 273,345 663,619 722,640,975,362
  6 1396/12/20 1,100,114 1,091,141 0 2,152 936,964 0 273,345 663,619 724,101,934,251
  7 1396/12/19 1,101,780 1,092,778 0 0 934,812 0 273,345 661,467 722,836,492,578
  8 1396/12/18 1,104,520 1,095,523 0 0 934,812 0 273,345 661,467 724,652,115,864
  9 1396/12/17 1,104,586 1,095,589 0 2,475 934,812 0 273,345 661,467 724,695,915,234
  10 1396/12/16 1,104,653 1,095,623 0 4,868 932,337 0 273,345 658,992 722,006,463,794
  11 1396/12/15 1,109,540 1,100,417 0 2,482 927,469 0 273,345 654,124 719,809,333,252
  12 1396/12/14 1,088,694 1,079,817 0 0 924,987 0 273,345 651,642 703,654,078,570
  13 1396/12/13 1,090,356 1,081,475 0 0 924,987 0 273,345 651,642 704,734,688,309
  14 1396/12/12 1,093,616 1,084,729 0 0 924,987 0 273,345 651,642 706,855,115,081
  15 1396/12/11 1,094,742 1,085,867 0 0 924,987 0 273,345 651,642 707,596,808,742
  16 1396/12/10 1,094,808 1,085,934 0 0 924,987 0 273,345 651,642 707,640,039,812
  17 1396/12/09 1,094,875 1,086,000 0 4,462 924,987 0 273,345 651,642 707,683,271,194
  18 1396/12/08 1,097,063 1,088,137 0 0 920,525 0 273,345 647,180 704,220,629,111
  19 1396/12/07 1,098,193 1,089,277 0 3,054 920,525 0 273,345 647,180 704,958,437,396
  20 1396/12/06 1,098,787 1,089,838 0 0 917,471 0 273,345 644,126 701,993,149,563
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi